Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið
Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið

Forstjóri Náttúrufræðistofnunar

Embætti forstjóra Náttúrufræðistofnunar er laust til umsóknar. Leitað er eftir leiðtoga til að setja á fót nýja faglega sterka stofnun og ná settum markmiðum í þágu rannsókna og vöktunar á íslenskri náttúru.

Náttúrufræðistofnun fer með hlutverk og verkefni sem Náttúrufræðistofnun Íslands, Landmælingar Íslands og Náttúrurannsóknarstöðin við Mývatn höfðu áður. Náttúrufræðistofnun mun efla faglegt starf á sviði gagnaöflunar, rannsókna, kortlagningar og vöktunar á náttúru Íslands. Aukinheldur er stofnuninni ætlað að tryggja markvissa uppbyggingu gagnasafna og rannsóknainnviða með góðu aðgengi að gögnum og áreiðanlegum rauntímamælingum. Stofnunin mun leggja áherslu á öflugar grunnrannsóknir og hagnýtar rannsóknir sem verði m.a. unnar á grundvelli samráðs milli stofnana.

Helstu verkefni og ábyrgð

Náttúrufræðistofnun er ný stofnun sem starfar undir yfirstjórn umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins samkvæmt lögum um Náttúrufræðistofnun og náttúrustofur nr. 54/2024.

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra skipar forstjóra Náttúru-fræðistofnunar til fimm ára í senn. Forstjóri ber stjórnunarlega og fjárhagslega ábyrgð á rekstri og faglegri starfsemi stofnunarinnar og ábyrgð gagnvart ráðherra í samræmi við lög og skipurit stofnunarinnar. Starfsstöð forstjóra mun vera á Vesturlandi en starfsstöðvar stofnunarinnar eru víða um land.

Gert er ráð fyrir að forstjóri komi að mótun skipulags og innleiðingu nýs skipurits í sameinaðri stofnun. Hlutverk forstjóra mun felast að miklu leyti í breytingarstjórnun og sameiningarferli fyrstu árin og mótun helstu áherslna, verkefna og starfshátta stofnunarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur

Forstjóri nýrrar stofnunar þarf að búa yfir metnaði og framsýni til að leiða áfram nýja stofnun. Gerð er krafa um framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi og þekkingu á málefnasviði stofnunarinnar. Áhersla er lögð á farsæla stjórnunarreynslu og færni í mannlegum samskiptum. Viðkomandi þarf að geta unnið vel undir álagi, vera agaður og skilvirkur í vinnubrögðum og búa yfir góðri hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á bæði íslensku og ensku. Við mat á umsækjendum er miðað við kjörmynd stjórnenda út frá stjórnendastefnu ríkisins.

Auglýsing stofnuð6. júlí 2024
Umsóknarfrestur25. júlí 2024
Tungumálahæfni
ÍslenskaÍslenskaFramúrskarandi
EnskaEnskaFramúrskarandi
Staðsetning
Urriðaholtsstræti 6-8, 210 Garðabær
Starfstegund
Starfsgreinar
Starfsmerkingar